جستجو رزومه


پست سازمانی :
زمینه فعالیت :

شهر :
رشته تحصیلی :
 
 

 
 


نام مهندسرشته تحصیلیزمینه فعالیتپست شهر 
هاشم اکبری یزن آبادعمرانکارشناس نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلکارشناس تاسیسات آب و فاضلاباردبیل
حسین عزیزوند ایوریقمکانیکتعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمانسرپرست کارگاهتهران
حسین عزیزوند ایوریقمکانیکتعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان سرپرست کارگاهاردبیل
حسین عزیزوند ایوریقمکانیکنصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی ساختمان نصابتهران
حسین عزیزوند ایوریقمکانیکنصب و راه اندازی , تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانینصاباردبیل
حسین زارعبرقانواع plc های زیمنس و مونیتورینگ صنعتی - ابزار دقیمسئول آزمایشگاه الکترونیک و ابزار دقیق- کارشناس plاردبیل
سید محمد رحیمیمعماریتكنسين اجرايي پروژه راه آبي بيگلو اردبيلمسئول پروژهاردبيل- اردبيل
سید محمد رحیمیمعماریتكنسين اجرايي مدرسه 12 كلاسه پارس‌آبادمسئول پروژهاردبيل - پارس آباد
12345678910...