آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
1000892 خلخال - سی متری - کوچه حافظ 4230گروه باصلي13163393.00اصليداریوش فرزانه 1397/07/299603032
1000897 کلور162گروه الفاصلي0111183.25اصليالبرز خیر 1397/07/299603037
1000899 گلمغان 2گروه بتمديد نظارت88/5594586.00تمديد نظارتمحمود دانشور 1397/07/29920062
1000900 سرعین402گروه باصلي310/4100(ارجاع مجدد)31414.69اصليخسرو خانزاده 1397/07/299603039
1000905 روستای آقبلاغ آقاجان خان380گروه الفاصليندارد-96030432202.55اصليرضا خبیر 1397/07/299603043
1000908 خ عطایی-راه قدیم شورابیل-روبروی مسجد الغدیرره آب ابنیه شمالغربگروه بافزايش متراژ و طبقه33/157/7186/05508.52افزايش متراژ و طبقهکمال عیوضی گرمه چشمه 1397/07/299601194
پیش نویس 1000893 خلخال- سیمتری - کوچه صلوات 3131گروه الفاصلي1299/532134.00اصليفاطمه دولتخواهی 1397/07/299603033
1000903 خ باکری خ 13 آبان کوچه رسالت 5 پ8315گروه باصلي33/1604/3415735.80اصليفاطمه سروی 1397/07/299603042
1000904 شهرک امام رضا-قطعه 5 تفکیکی334گروه بافزايش زيربنا73/229/8522/53527.65افزايش زيربناخدیجه خباز فضلی 1397/07/299501709
1000906 فاز 2 سبلان 2گروه بتمديد نظارت33/247/263/29195619.75تمديد نظارتسلیم جوادی 1397/07/29869130
12345678910...