آیدی آدرس نام دفترگروه ساختمانینوع اصلاحیهپلاک ثبتیتعداد طبقهمتراژ کلوضعیت بررسیوضعیت اصلاحیهنام کارفرماتاریخ ارجاعشماره ارجاع
61204 خ ولیعصر210گروه باصلی1231.643419.00اصلیمحمد رضا جعفراوغلی 1396/02/039501220
61203 میر اشرف-خ باهنر-کوچه درجاذی 5آباداندیشه آرتا شارستانگروه الفاصلیندارد-95012192137.80اصلیعلی رضا قلیزاده شیخ عظیم لو 1396/02/039501219
61200 شهرک سینا ک عطار پ181فراز بام ارگ آرتاگروه الفاصلی7309/7313/1/1120/1130.00اصلیالهویردی عزتی قاسم کندی 1396/02/029501218
61199 آراز علی خ استاد شهریار پشت مسجد فاطمه الزهرا اوجالار بنا تیک سبلانگروه الفاصلیندارد (بهروز باباش پور )2178.86اصلیبهروز باباش پور مغانلو و شرکا 1396/02/029501217
پیش نویس 61197 محله جوادیه کوچه جوادیه 4 پ 12آرمان نقش آذرگروه باصلی7650/64/403392.50اصلیعادل فیضی 1396/02/029501216
61195 جاده خلخال روبروی پارک موتوری250گروه الفاصلی1/17272206.20اصلیشهروز میرزایی 1396/02/029501215
61194 بزرگراه شهدا کوچه حقیقت پ 32263گروه جاصلی7583/51/37940.39اصلیضرغام آرویش 1396/02/029501214
61193 نیرکهن طاق عمارت شهر(بامسئولیت محدود)گروه الفاصلیاسلام دهقانی(نیر)2228.90اصلیاسلام دهقانی 1396/02/029501213
پیش نویس 61192 خ 13 آبان کوچه یاس یکمعماری سپید سازه اردبیلگروه باصلی33/2214/176/63364.70اصلیبهنام محمد نیا 1396/02/029501212
61191 میدان مادر خ خانعلیزاده ق 13ساروج بنای آرتاگروه باصلی7441/12/133440.13اصلیمحرم جعفری 1396/02/029501211
12345678910...