جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
1006398 97033571398/04/25بهرام شهابی اصلي1100.004310/5287اصليگروه ب26سرعین
1006391 97033501398/04/25یعقوب شیروند اصلي1504.95833/2718/438اصليگروه ج 33کشاورزی ق438
1006380 11204071398/04/25علی امیرنژاد تمديد نظارت599.212ندارد-شماره پرونده10528تمديد نظارتگروه الف109احمدیه-کوچه ترابری
1006392 97033511398/04/25ابراهیم بهشتی حسین حاجلو اصلي255.353ندارد98003725اصليگروه ب229کوی امام رضا
1006394 97033531398/04/25سیما محرم زاده اصلي164.80237-14945اصليگروه الف229خیابان باهنر جنوبی کوچه والفجر
1006402 97033591398/04/25ابراهیم فصیحی اصلي761.80633/35/73/161/341/2841/703/703اصليگروه ج206کوثر بلوک 5 ق703 پیش نویس
1006393 97033521398/04/25محمد قنبری و شریک اصلي1064.9461/9337اصليگروه ج206خ اتوبوسرانی
1006396 97033551398/04/25مجتبی مداح کلور اصلي40.0011739/2/1/627/3/2626 نامه بخشداریاصليگروه الف206روستای کلور
1006387 93044231398/04/25علی محمدی تمديد نظارت و افزايش بنا678.345127/1148تمديد نظارت و افزايش بناگروه ب263دروازه آستارا-ک رامین ک علیزاده 2
1006386 97033471398/04/25سیروس کاظم زاده اصلي146.0011310/192اصليگروه الف248خلخال - خیابان اندرزگو - نجف 2
12345678910...