لیست ارجاعات گاز


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما کدملی کارفرماشهر نام مهندس نام شرکت 
1135251397/11/039718553قرداشعلی قلی زاده 1671139240مشکین شهرعادل صفرزاده نصرآبادم سوزان گاز مرواريد میرک
1135241397/11/039718552مجتبی لطفی1621866580گرمیامین رحیمیگ کامياران سوز مغان
1135231397/11/039718551رحیم زارعی1620404710گرمیاکبر همایون آقاحسنبیگلوگ کامياران سوز مغان
1135221397/11/039718550شیرین سرمست5040518511گرمیمهدی جاویدگ کامياران سوز مغان
1135211397/11/039718549بهروز هاشمی1610356756گرمیمهدی جاویدگ کامياران سوز مغان
1135201397/11/039718548طاهر شاهی16207401229گرمیامین رحیمیگ مرواريد شعله
1135191397/11/039718547 یوسف روشن1465361219اردبیلایوب قنبری ساقصلوطاها شعله سبلان
1135181397/11/039718546اکبر علی اوغلی آلنی1672171830مشکین شهرمهدی رضائی میرکم مشگين گاز خياو
1135181397/11/039718546اکبر علی اوغلی آلنی1672171830مشکین شهرمهدی رضائی میرکم مشگين گاز خياو
1135171397/11/039718545اکبر علی اوغلی النی 1672171830مشکین شهرمهدی رضائی میرکم مشگين گاز خياو
12345678910...