لیست ارجاعات برق


شماره ارجاع
 
تاریخ ارجاع

نام کارفرما
 
شهر

 

 
 


 
 
 
 


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما نوع ارجاع شهر نام مهندس
123381396/12/0296-02080شهباز شهباززاده بازرسی ارتاردبیلجوادی محمود
123371396/12/0296-02079فریدون محمدیبازرسی ارتمشکین شهرعلیاری یوسف
123361396/12/0296-02078احمد مهدوی کوهساره بازرسی ارتاردبیلمذاهبی ایوب
123351396/12/0296-02077 علی نیکخوبازرسی انشعاباردبیلآبروش حسین
123341396/11/3096-02076محمود رزق جو و محمد مراد سیار بازرسی انشعاباردبیلاخوی مقصود
123331396/11/3096-02075فولاد پارسی بازرسی ارتاردبیلفیاض یوسف
123321396/11/3096-02074فاضل عزیزی قهرمانلو بازرسی انشعاباردبیلواحدی وحید
123311396/11/3096-02073بهروز الطافیبازرسی ارتاردبیل 
123301396/11/3096-02072اصغرگوزلی اصل بازرسی ارتاردبیلعبداللهی تباری شهرام
123291396/11/3096-02071عظیم وظیفه گرمه چشمه بازرسی انشعاباردبیلناصری نصرت
12345678910...