جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10022754 99035211400/03/28سعداله رهایی و شرکاء اصلي2123.847310/1002اصليگروه ج اردبیل- محله امام خمینی(ره)-ک سیف اله-پ 20 پیش نویس
10022718 99034901400/03/27محمد نمازی اصلي350.002محمد نمازی ( ندارد )اصليگروه الف شهر مغانسر پیش نویس
10022719 99034911400/03/27صالح اسدی اصلي156.001112/2349/8266اصليگروه الف خیابان شهید محمدزاده کوچه شهید محمدزاده پیش نویس
10022720 99034921400/03/27سجاد باوفا اصلي291.642112/7469-65اصليگروه الف محله چنگیز شاهین کوچه 2 پیش نویس
10022721 99034931400/03/27خانم خاتمه زردی اصلي50.001ندارد زردیاصليگروه الف شهر مغانسر خ امام ره
10022722 99034941400/03/27بهروز اژدری اصلي60.001ندارد- بهروز اژدریاصليگروه الف بیله سوار روستای گوگ تپه
10022723 99034951400/03/27یاور حامدی اصلي143.181120/9025اصليگروه الف هلال احمر کمربندی شهریار کوچه شهریار 2 پیش نویس
10022724 99034961400/03/27عبداله سالمی اصلي101.00162-33اصليگروه الف بیله سوار روستای اودلو
10022725 99034971400/03/27یوسف گلمحمدزاده اصلي289.0538424اصليگروه ب خیابان سی متری شهید باکری روبروی دبیرستان دخترانه آسیه پیش نویس
10022728 99034981400/03/27مهرداد اسلامی اصلي187.142ندارد-مهرداد اسلامیاصليگروه الف بیله سوار روستای بابک
12345678910...