جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
1005950 97030341398/04/05صدیقه منصور پور و شرکا اصلي2368.90117567/292/1/7567/292/2/7567/292/3اصليگروه د410شهرک رضوان ابتدای خ ابوذر پیش نویس
1005951 97030351398/04/05محسن عبدالهی اصلي205.062ندارد (محسن عبدالهی)اصليگروه الفمکان شهر پایدار سازه آذربایجاناول خ ملا باشی
1005960 97030421398/04/05میرزا رضا جبرئیلی اصلي210.0029703042اصليگروه الف230خلخال - روستای درو
1005964 97030451398/04/05طاهر میرزایی اصلي403.002ندارد-9703045اصليگروه الف326روستای بیله درق
1005948 97030321398/04/05عیسی ایمانی اصلي114.4019703032اصليگروه الف146خلخال - روستای خمس
1005949 97030331398/04/05فرهود فتحی اصلي100.0019703033اصليگروه الف146خلخال - روستای لنبر
1005955 97030381398/04/05مجتبی غضنفری اصلي693.40633/13952/8109/124اصليگروه جچهار چوب ساز میثاق شمال غربشهرک ولایت ق124 پیش نویس
1005962 97030441398/04/05رویا نیک پور اصلي161.902ندارد-شماره پرونده27726اصليگروه الف 33نیار پشت امام زاده عبدالعزیز کوچه زاهدی
1005961 97030431398/04/05ابراهیم روح نواز اصلي178.162ندارد-شماره پرونده27614اصليگروه الف 59نیار آخر کوچه شهید ارشدی
1005963 97000481398/04/05همای رستمی اصلاحيه سازه اي بدون تغيير در متراژ زيربنا60.002119/827/854 اصلاحيه سازه اي بدون تغيير در متراژ زيربناگروه الف357رضی
12345678910...