جستجوی ارجاعات روزانه


آیدی شماره ارجاعتاریخ ارجاعنام کارفرماوضعیت اصلاحیهمتراژ کلتعداد طبقهپلاک ثبتینوع اصلاحیهگروه ساختمانینام دفترآدرس  
10007555 97046761398/07/25بهلول ژاله چین اصلي238.402112/252/10580/226اصليگروه الف پارس آباد زمین حیدربیگ علیزاده کوچه سوم
10007556 97000251398/07/25قسمت جهانگیری آبی بیگلو افزايش زيربنا1112.6573959افزايش زيربناگروه ج زینال -دربند حاج ناصر پ11
10007539 97046641398/07/25ثریا مرادی قره تپه اصلي581.2057518/20/20اصليگروه ب شهرک گلسار کوچه 8 متری ق20
1006675 8769271398/07/25پرویز لطفی دورجون افزايش متراژ و طبقه426.084135/71/1072/185افزايش متراژ و طبقهگروه ب شهرک زرناس کوچه صفای1 ق185
10007541 97046661398/07/25جلیل فریدونی اصلي2420.002روستای کوزه تپراقی( جلیل فریدونی)اصليگروه ج روستای کوزه تپراقی
10007540 97046651398/07/25صمد همتی اصلي197.102ندارد صمد همتیاصليگروه الف پارس آباد محله |آزادی زمین انیشه کوچه بن بست 6 متری اول
10007536 96014741398/07/25ارسلان عزیزپور افزايش زيربنا311.303112/222/19720افزايش زيربناگروه ب  پارس آباد محله دانه های روغنی کوچه چهارم
10007533 97003621398/07/25میثم بدری افزايش متراژ و طبقه1799.506310/7370افزايش متراژ و طبقهگروه ج سرعین-کمربندی چالدران ق 7 تفکیکی
10007538 97006371398/07/25اسماعیل زیادی بدون تغيير متراژ552.5055948/2بدون تغيير متراژگروه ب ملاهادی پ35 پیش نویس
10007535 960083641398/07/25محمدجواهریان افزايش زيربنا483.273112/11582/7افزايش زيربناگروه ب  پارس آباد روبروی فرمانداری کمپ مغان پیش نویس
12345678910...