لیست ارجاعات گاز


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما کدملی کارفرماشهر نام مهندس نام شرکت 
1710111399/10/279912766ساسان فتحي دور جون1450806589آبی بیگلومصطفی کیومرثیمهسان گاز اردبیل
1710101399/10/279912765بهزاد اسداللهي5049892872پارس آبادسید عبداله جهانگیرزادهپ شعله فروزان آراز
1710091399/10/279912764محبوب طيار چونه خان1620360152گرمیحسین ابری ساریدرقگ اميدافروزمغان
1710081399/10/279912763فاضل نيکنام1650150008پارس آبادجعفر غریبانیپارس آباد زرین سوزماندگار
1710031399/10/279912758غلامعلي نيکزاده شاوون1621558460اردبیلداور خانیميزان جوش
1710021399/10/279912757فاضل نيکنام1650150008پارس آباداحد نظری گیگلوپارس آباد زرین سوزماندگار
1710001399/10/279912755فاضل نيکنام1650150008پارس آبادحبیب محمودزاده گیگلوپارس آباد زرین سوزماندگار
1709991399/10/279912754حوريه ايزد دوست1670119262مشکین شهرناصر حیدری جبدرقیم ساوالان شعله مشگين
1709981399/10/279912753حسين جعفرزاده1671635736پارس آبادعلیرضا بی رنگ پ آذرآبادگان
1709971399/10/279912752مدرسه مقدس برکت1111111111اصلاندوزاحد نظری گیگلو زرین سوز ماندگار اصلاندوز
12345678910...