لیست ارجاعات گاز


آیدیتاریخ ارجاع شماره ارجاع نام کارفرما کدملی کارفرماشهر نام مهندس نام شرکت 
1671851399/08/039908949شمس اله اسدي1620572028گرمیموسی الرضا قنبری قنبرلوشايان گاز
1671841399/08/039908948آقامعلي آقازاده اليله1621542564گرمیحسین ابری ساریدرقشايان گاز
1671831399/08/039908947مهدي سيدي6019966089بیله سواررسول عدلی بیله سوار پائیز گاز بیله سوار
1671821399/08/039908946بهرام انورنژاد1610173856گرمیموسی الرضا قنبری قنبرلوشايان گاز
1671811399/08/039908945يعقوب زارعي1620537761گرمیامین رحیمیشايان گاز
1671801399/08/039908944محمد آقايي1621950050انگوتحسین ابری ساریدرقتابش شعله مغان
1671791399/08/039908943عطيه جوادي يل دگرماني1620465698گرمیمهدی جاویدگ خوش نام شعله گرمی
1671781399/08/039908942حسنعلي محمدي حاجي خانلو5049020611گرمیموسی الرضا قنبری قنبرلوشايان گاز
1671761399/08/039908940کل صبا حسن زاده1621441334گرمیامین رحیمیگ توسعه مشعل یاشیل حرارت مغان
1671751399/08/039908939جمشيد نوري1621552640گرمیمهدی جاویدگ توسعه مشعل یاشیل حرارت مغان
12345678910...