کاربر گرامی، قبل از ثبت ارجاع ، فایل راهنما را مطالعه فرمایید. راهنما

شهر: شهرداری
تاریخ نامه شهرداری   شماره پرونده شهرداری *  
شماره نامه شهرداری *   نوع اسکلت
در صورت نبود پلاک ثبتی،شماره پرونده شهرداری را وارد کنید
پلاک ثبتی  
متراژ کل  
متراژ پیلوت   تعداد سقف  
تعداد واحد تجاری   تعداد واحد مسکونی  
تعداد طبقات زیر زمین   متراژ گود برداری  
متراژکسر از ظرفیت نوع کاربری
نام رابط یا نماینده کارفرما   شماره همراه رابط (کاربر) * کلمه عبوربه شماره همراه رابط ارسال خواهد شد  
توضیحات

نام و نام خانوادگی کارفرما   کدملی کارفرما   شماره تماس کارفرما  
آدرس کارفرما   توضیحات کارفرما