برای تکمیل ثبت نام باید در مرحله سوم ( پرونده الکترونیکی ) مدارک شخصی خود را آپلود کنید


مشخصات فردی

تاریخ ثبت نام *   کد رهگیری
کدملی*  
کدملی ده رقمی را بدون خط تیره وارد نمایید.
مدرک تحصیلی
شماره پروانه اشتغال مهندسی*   رشته اصلی
شماره عضویت مهندسی*   از استان*  
نام*   نام خانوادگی*  
شماره شناسنامه*   دانشگاه
نام پدر*   تاریخ تولد*  
شماره موبایل*   شماره ثابت*  
کدپستی*   آدرس سکونت*  آپلود تصویر پرسنلی


بخش آپلود تصویر پس ثبت نام فعال می شود

این تصویر برای چاپ روی کارت پرسنلی استفاده خواهد شد لذا تصویر مناسب ، با کیفیت و مطابق شئونات اسلامی آپلود نمایید

حجم تصویر نباید بیشتر از 2 مگابایت باشد

با آپلود تصویر جدید، تصویر قبلی آپلود شده حذف خواهد شد

پسوند تصویر باید .jpeg باشد