اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل


مشخصات عضو حقوقی


وضعیت پروانه : غیرفعال

نوع پروانه:

نام عضو حقوقی :

مدیر مسئول:

آدرس :


مشخصات عضو حقوقی


وضعیت پروانه : غیرفعال

نوع پروانه: دفتر طراحی حقیقی

نام عضو حقوقی : ارتا اویول

مدیر مسئول:

آدرس :


مشخصات عضو حقوقی


وضعیت پروانه : فعال

نوع پروانه: دفتر طراحی حقیقی

نام عضو حقوقی : 29

مدیر مسئول: رحمت خداپرست ساربان

آدرس : مشگین شهر خیابان آیت اله مشگینی روبروی درمانگاه شفا - طبقه دوم - تلفن : 09144517470 و 04532523884


مشخصات عضو حقوقی


وضعیت پروانه : فعال

نوع پروانه: دفتر طراحی حقیقی

نام عضو حقوقی : 84

مدیر مسئول: غلامرضا خدائی خلفه قشلاقی

آدرس : اردبیل - شهرک مخابرات - کوچه ولیعصر جنوبی یک - قطعه 436 - تلفن : 09144519379


مشخصات عضو حقوقی


وضعیت پروانه : فعال

نوع پروانه: دفتر طراحی حقیقی

نام عضو حقوقی : 243

مدیر مسئول: حبیب عزیزی

آدرس : پارس آباد - خیابان جمهوری اسلامی روبروی خانه های سازمانی بانک ملی - تلفن : 09143577812


صفحه 1 از 126